Nyheter och pressmeddelande 2015 - nyheter

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2

Publicerad
ARAs och Statens bostadsfonds (SBF) bokslut publicerades

Under mötet som hölls 4.3.2015 godkände ARAs direktion boksluten.

6.3.2015
ARA-produktionen växte till 7 400 bostäder 2014

Under 2014 finansierades totalt 7 380 bostäder med statsunderstöd. Ca 40 % av bostäderna är hyresbostäder för specialgrupper, t.ex. äldre personer, ungdomar, utvecklingsstörda, långtidshemlösa och reh...

2.3.2015
40 miljoner euro för reparations- och energiunderstöd

I statsbudgeten för 2015 har det reserverats 40 miljoner euro för reparations- och energiunderstöd ur statens bostadsfond. ARA har publicerats ansökningsanvisningar för reparations- och energi-underst...

30.1.2015
ARA-dagen startade året med temat reparationsbyggnad

Cirka 500 personer inom bygg- och bostadsbranschen samlades på den traditionella ARA-dagen i Helsingfors.

30.1.2015
Färre bostadslösa än tidigare

I Finland fanns 7107 ensamstående bostadslösa i slutet av 2014. Av dem var 2443 personer långtidsbostadslösa. Antalet ensamstående bostadslösa minskade med 354 personer under ett år (–5,3%). Antalet ...

29.1.2015
Reservering för investeringsunderstöd från ARA för byggande eller renovering av närmare 3000 bostäder för specialgrupper

ARA har gjort en understödsreservering för byggande eller ombyggnad av ca 2930 hyresbostäder avsedda för specialgrupper. Understödsreserveringen uppgår till sammanlagt 100 miljoner euro.

22.1.2015

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2