Tudelningen av bostadsmarknaden fördjupas

Nyhet 4.5.2015 kl. 13.53

Enligt ARAs bostadsmarknadsenkät framstår tudelningen av bostadsmarknaden allt tydligare mellan tillväxtcentrumen och de kommuner där befolkningen minskar. Antalet hushåll som står i kö till en hyresbostad ökar i flera tillväxtcentrum, men på samma gång i landskapen det finns tomma bostäder mer än tidigare.

I slutet av 2014 köade 106 500 hushåll i hela Finland till en ARA-hyresbostad, vilket är 3,8 % mer än 2014.  Av de sökande var 43 % från huvudstadsregionen.

Om man bortser från 2008 har marknadsläget i huvudstadsregionen stramats åt sedan 2005.

Skillnaden mellan efterfrågan och utbud i huvudstadsregionen och tillväxtcentrumen ökade 2014 till 46 000 bostäder. I Helsingfors köade över 30 000 hushåll till ARA-bostäder.  

Sammanlagt fanns det i hela landet ca 7 200 tomma ARA-hyresbostäder; antalet tomma ARA-bostäder ökade för tredje året i rad. I nästan varannan kommun fanns det ett överbud av ARA-bostäder.

Den utdragna ekonomiska recessionen har ökat efterfrågan på hyresbostäder på bekostnad av ägarbostäder. Antalet affärer om ägarbostäder har sjunkit och prisökningen stannat av. Ägare av hyresbostäder och bostadsfonder, som under de 3 senaste åren har köpt rikligt med nya hyresbostäder i tillväxtcentrumen, har dragit för del av denna situation.

Det ökade utbudet av fritt finansierade hyresbostäder har inte dämpat ökningen av hyrorna i huvudstadsregionen, där de 2014 steg med 5,2 %. I Helsingfors var hyrorna för fritt finansierade bostäder nästan 50 % högre än medelhyrorna för ARA-bostäder. I de övriga tillväxtstäderna varierade prisskillnaden mellan 9 och 23 %. I övriga Finland var ARA-hyrorna högre än hyror för fritt finansierade bostäder i 192 kommuner.

Les mer: Översikt av bostadsmarknaden 1/2015

Lahti, Mallaskuja