Tjänsten Bostadshyror.fi har förnyats

Nyhet 28.5.2015 kl. 13.00

Bostadshyror.fi är en söktjänst som tillhandahålls av ARA. Den innehåller pris- och kvalitetsuppgifter om nya fritt finansierade hyresavtal. För närvarande kan uppgifter sökas om de nio största städerna i Finland.

Tjänsten har utökats med ett kartgränssnitt och fält med dragfunktioner som gör det enkelt att ange kriterierna för sökningen. I Helsingfors, Esbo och Vanda kan hyresuppgifter sökas för olika stadsdelar. I de övriga städerna (Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis) kan man välja antingen centrum eller området utanför centrum.

Utvecklingsarbetet har varit ett samarbete mellan miljöministeriet och KTI Kiinteistötieto Oy. Tjänsten ingår i Programmet för påskyndande av elektronisk kommunikation och demokrati (SADe).

Ytterliga information: 
Hannu Ahola, bostadsmarknadsspecialist, hannu.ahola@ara.fi, p. 029 525 0855

Exempel på en kartvy:
Begränsa sökningen genom att välja stadsdel/område på kartan. Ta fram kartan genom att välja knappen Visa karta som finns intill knappen Sök.
När du klickar på sökresultaten öppnas uppgifterna om objektet även på kartvyn:Asuntojenvuokrat.fi, uusi karttatoiminto, mallikuva2