Mer detaljerade kommunspecifika hyresuppgifter från ARA

Nyhet 27.3.2015 kl. 12.45

ARA publicerar mer omfattande hyresuppgifter för mottagare av FPA:s allmänna bostadsbidrag. Statistiken publiceras i februari och augusti.  Den senaste statistiken publicerades 27.2.
 

FPA:s statistik innehåller varje kommuns medelhyra för både ARA-finansierade och fritt finansierade bostäder. Övriga uppgifter som publiceras är bl.a. bostadsbidragets storlek och lägenheternas medelstorlek.

Från och med februari 2015 publiceras uppgifterna per antal rum (1r, 2r, 3r-). För fritt finansierade bostäders hyresförhållanden publiceras även uppgifter om skillnaderna mellan nya (< 12 mån.) och gamla (> 12 mån.) hyresförhållanden. Hyresuppgifterna som ARA publicerar omfattar små och medelstora kommuner som saknas från Statistiskcentralens hyresstatistik.

Läs mer om FPA:s statistik på vår sida i ARA-databanken.

Bekanta dig även med ARAs tjänst Bostadshyror.fi som innehåller uppgifter om nya fritt finansierade hyreskontrakt i Finlands nio största städer.

 
Mer information om hyresbostadssituationen kommer i bostadsmarknadsöversikten som publiceras i april!

ARAn kohde Lahdessa