Inkomstgränser för dem som bor i ARA-bostäder? Förordningsändring på remiss

Nyhet 28.10.2015 kl. 13.33

Miljöministeriet har skickat ett utkast till en förordningsändring på remiss som ämnar införa inkomstgränser för bostäder som stöds av staten i Helsingfors- och Tammerforsregionen.

Utlåtanden om utkastet kan framföras till och med den 5 november 2015.