Handbok visar vägen för utvecklingsstörda personers självständiga boende

Nyhet 11.3.2015 kl. 10.00

ARA och Förbundet Utvecklingsstörning har publicerat en handbok där man presenterar ett nytt sätt att ordna utvecklingsstörda personers boende.
 

I handboken presenteras modellen för gemensam utveckling av bostadsnätverk, d.v.s. hur kommunerna kan ordna och planera bostadsnätverk tillsammans med de utvecklingsstörda personerna. I bostadsnätverken ligger de utvecklingsstörda personernas bostäder på vanliga bostadsområden. Nätverkens boende använder vanlig närservice så mycket som möjligt. De får dessutom individuell service i sitt hem. Förutom servicen är stödet som de boende får av varandra och sina anhöriga viktigt.

Förutom de blivande utvecklingsstörda boende deltar även deras anhöriga samt kommunens bostadsväsende, planläggning och socialväsende i den gemensamma utvecklingen av bostadsnätverket. Inom den gemensamma utvecklingen överskrids kommunernas traditionella förvaltningsgränser. Detta nya sätt att ordna boende för utvecklingsstörda personer motsvarar dessa personers behov. Det är dessutom kostnadseffektivt.

För tillfället är utvecklingsstörda personers bostadstjänsters kostnader och struktur tunga. Många utvecklingsstörda som nu bor i grupphem skulle klara sig med mindre stöd om de fick detta stöd i en vanlig bostad eller bostadsgrupp eller om stödet erbjöds i en närbelägen stödpunkt.

Asuminen_arjen_keskiössä_opas_kansi.jpgModellen för gemensam utveckling av bostadsnätverk utvecklades inom projektet Arjen keskiössä (2012–2014) som koordinerades av ARA och Förbundet Utvecklingsstörning och var en del av Boendeprogrammet för personer med utvecklingsstörning (KEHAS). Programmet har som mål att utvecklingsstörda personers boende på institution ska avskaffas innan 2020.