Från institution mot ett eget hem: Seppos berättelse

Nyhet 23.3.2015 kl. 13.00

Utvecklingsstörda personers boende på institution avvecklas innan 2020. Inom projektet Arjen keskiössä (2012–2014) som koordinerades av ARA och Förbundet Utvecklingsstörning har man skapat nya sätt att planera och genomföra utvecklingsstörda personers boende.  ARA har publicerat en video om temat på sin YouTube-kanal.

 
Seppo bor nu på institutionsområde. År 2016 flyttar han till ett eget hem.

Det här är hans berättelse: