Flexibiliteten är viktig i den nya korta räntestödsmodellen

Nyhet 10.11.2015 kl. 12.15

ARAs överdirektör och utredningsman Hannu Rossilahti har överlåtit sitt förslag till jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen om en ny tioårig räntestödsmodell för att öka mängden statsunderstödd bostadsproduktion.

I sin rapport föreslår Rossilahti flexibilitet i begränsnings- och lånetiden på följande sätt: om låntagaren efter tio år inte kan eller vill frigöra fyllnadsborgen från staten genom att förnya lånet kan låntagaren fortsätta hyran till ett rimligt pris genom att ansöka om en tioårs förlängning från ARA högst två gånger. Denna flexibla möjlighet avlägsnar en del av de risker som aktörerna utsätts för om de deltar i att producera rimligt prissatta hyresbostäder. Tack vare flexibiliteten kan bostäderna som byggts med statligt stöd även hållas på den reglerade hyresmarknaden längre.

"Jag vill tacka Hannu Rossilahti för ett grundligt utredningsarbete. Utredningen fungerar som en bra grund för regeringens slutliga proposition som utarbetas i ministeriet. I Rossilahtis modell finns en ny synvinkel, och jag tror att den verkligen kommer att förbättra förutsättningarna för byggnad av rimligt prissatta bostäder. Nu är det ministeriets tur att kavla upp ärmarna och föra lagberedningsarbetet i mål", sa jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.