Energicertifikatregistret samlar energicertifikaten på ett ställe

Nyhet 4.5.2015 kl. 16.43

Från och med 1.5.2015 införs ett informationssystem för energicertifikat för byggnader Kärnan i energicertifikatsystemet är energicertifikatregistret som upprätthålls av ARA (energiatodistusrekisteri.fi).

Registret samlar upprättade energicertifikat på ett ställe, och i det kan man söka information om t.ex. energicertifikat för bostadshöghus. Via registret får man även exakt information om hurdant byggnadsbeståndet i Finland är.

Genom energicertifikatregistret är uppgörandet av energicertifikat elektroniskt. Energicertifikatet upprättas i registret och uppgöraren undertecknar det elektroniskt och skickar in det antingen som utskrift eller som en fil till den som har beställt certifikatet. I samband med underskriften skapas även en kod för certifikatet. Från och med maj ska alltså nya energicertifikat göras upp via energicertifikatregistret och undertecknas elektroniskt i registret. Andra slags energicertifikat, som t.ex. den Excel-blankett som tidigare användes eller utskrifter från kalkylprogrammet eller underskrifter som gjorts för hand, godkänns inte längre som officiella energicertifikat.

Upprättare av energicertifikat ska registrera sig

Upprättare av energicertifikat ska registrera sig i energicertifikatregistret, så att de i fortsättningen kan upprätta certifikat. Upprättare ska registrera sig nu så att det finns tid att skaffa användarnamn och det elektroniska personkort och den kortläsare som behövs för att underteckna intygen. Anmäl dig som användare i registret: energiatodistus@ara.fi. Du får anvisningar som svar.

Även om de mest aktiva upprättarna redan har provat på att använda registret, kommer det antagligen att bli rusning när registret tas i bruk. Då kan det ta flera veckor att få koderna. Polisen har också ett par veckors leveranstid på HST-kort. Det kan också ta sin tid att hitta de inställningar och verktyg som man behöver på sin egen dator.

Energicertifikaten finns i registret

Via energicertifikatregistret kan man i fortsättningen snabbt kontrollera om en byggnad har ett certifikat eller inte. Energicertifikat som upprättats innan informationssystemet inrättades förs dock inte in i systemet.

På grund av personskyddet får man inte tag i energicertifikatuppgifter om byggnader med 1–2 lägenheter (egnahemshus eller parhus). Energicertifikat för större bostadsbyggnader (rad- och flervåningshus) samt andra byggnader får man i registret se som sammanställningar, eller de två första sidorna av certifikatet. Man kan söka uppgifter bland annat på certifikatkoden eller byggnadens adress.

Lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat (147/2015) godkändes den 22 februari 2015 och träder i kraft den 1 maj 2015.

Mer information på webben:

ARAs energicertifikatregister: energiatodistusrekisteri.fi.

Rådgivning om energicertifikat: www.motiva.fi/energiatodistus