Efterfrågan på bostadsrättsbostäder minskade

Nyhet 11.6.2015 kl. 11.02

ARAs bostadsmarknadsöversikt 2/2015 är klar. Boende i bostadsrättsbostäder behandlas i översikten. Marknadsläget har bedömts med hjälp av ett index som grundar sig på antalet inlösta bostäder och bostädernas omsättning.

I början av 2015 fanns det 41 500 bostadsrättslägenheter i 47 kommuner i Finland. Jämfört med föregående år minskade efterfrågan på bostadsrättslägenheter i 41 kommuner. Antalet inlösta bostadsrättsbostäder ökade med 2,2 %. Av de inlösta bostäderna var ca 800 tomma och 2 000 uthyrda. Efterfrågan på hyresrättsbostäder var störst i huvudstadsregionen och i Kuopio, men det rådde ett överutbud i flera av de andra tillväxtcentrumen och deras kranskommuner.  

År 2015 steg bruksvederlagen med 1,3 % jämfört med året innan. I Helsingfors sjönk bruksvederlagen med 2,2 %.

 

Läs mer från Bostadsmarknadsöversikt 2/2015