Ansökningstiden för investeringsstöd för specialgrupper pågår

Nyhet 23.7.2015 kl. 16.21

Stöd kan beviljas för nyproduktion, förvärv och ombyggnad av bostäder för grupper med särskilda behov.

Investeringsstöd för grupper med särskildas behov omfattar till exempel personer med funktionshinder, åldringar med minnessjukdomar och dålig kondition, bostadslösa, studerande samt personer med mentala problem eller missbruksproblem.

Ansökningstiden går ut den 20 oktober.

Läs sökanvisningen och det övriga materialet som gäller år 2016.