ARA samlar kommunernas bostadsmarknadsinformation från år 2015

Nyhet 28.10.2015 kl. 12.12

ARA samlar årligen information om bostadsmarknaden från kommunerna. Infromation samlades med  elektroniska blanketten ARA 3b. Blanketten returneras till ARAföre 8.12.2015.

Tyngdpunkten i förfrågningen ligger i år på kommunernas kartläggning av det nuvarande tillfället av ARA-hyresbostäder. Härutöver innehåller utredningen också en fråga om kommunernas beredskap för inkvartering av asylsökande i tomma ARA-bostäder.

Mer information om utredning och länken till elektroniska blanketten:

Lahden keskusta, Mallaskatu