Nyheter och pressmeddelande 2014 - nyheter

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2

Publicerad
De första Omaksi-bostäderna har nått takhöjd i Vasa

Lakeas Omaksi-bostad är till en början en hyresbostad som den boende kan, om han eller hon så önskar, lösa ut efter 20 år som sin egen.

10.3.2014
Avgörande i Riihi säätiö-skadeståndsärendet: Endast en del av stödet som erhållits av staten dömdes ut att återbetalas

Tingsrätten i Uleåborg har i sin dom ålagt endast 305 550,19 euro av stödet att återbetalas. Tingsrätten i Uleåborg har motiverat sitt avgörande med att en del av stödet har använts för sitt rätta änd...

28.2.2014
Allt fler av de bostadslösa är invandrare

Vid utgängen av 2013 var 7 500 ensamstående personer och 420 familjer i Finland bostadslösa. I sin helhet är bostadslösheten något minskats, men ännu flera invandrare är utan bostad. Långtidsbostadslö...

14.2.2014
Investeringsunderstöd från ARA för byggande eller renovering av närmare 4 300 bostäder för specialgrupper

ARA har gjort en understödsreservering för byggande eller ombyggnad av ca 4 300 hyresbostäder avsedda för specialgrupper. Understödsreserveringen uppgår till sammanlagt 116 miljoner euro.

12.2.2014
Egnahemsaffärer med i tjänsten Bostadspriser.fi

Tjänsten Bostadspriser.fi har utökats med prisuppgifter om affärer med egnahemshus. Tjänstens gränssnitt har också förbättrats: nu kan sökningar göras specifikt för en stadsdel, och därtill visas uppg...

5.2.2014
Anvisningar för reparations- och energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter publicerats

ARA har publicerad anvisningar för ansökan om reparations- och energiunderstöd samt understöd för sanitära olägenheter. Ansökningstid för reparations- och energiunderstöd som beviljas av kommunerna lö...

31.1.2014
Närmare 30 000 bostäder för specialgrupper med ARAs investeringsunderstöd åren 2005–2013

Under åren 2005–2013 startade byggandet av sammanlagt 12 500 bostäder för äldre, 8 500 studentbostäder, 3 000 bostäder för utvecklingsstörda och 1 800 bostäder för bostadslösa med investeringsunderstö...

27.1.2014
ARA-dagen samlade yrkesfolk inom bygg- och bostadsbranschen

"Nu skulle det behövas en anda av bostadspolitisk inkomstpolitik", förkunnade bostads- och kommunikationsminister Pia Viitanen under ARA-dagen. Cirka 600 personer inom bygg- och bostadsbranschen samla...

17.1.2014
ARA ansvarar för övervakningen av självkostnadshyror fr.o.m. 1.1.2014

Från och med den 1 januari 2014 är det inte kommunerna utan ARA som övervakar självkostnadshyrorna för statsstödda hyresbostäder (ARA-hyresbostäder).

16.1.2014
Skötseln av statsborgen för ägarbostadslån koncentreras till Statskontoret

Skötseln av statsborgen för ägarbostadslån koncentreras till Statskontoret från och med 1.1.2014.

8.1.2014

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2