Stora skillnader i marknadsläget för bostadsrättsbostäder

Nyhet 31.12.2014 kl. 10.00

ARAs bostadsmarknadsöversikt 2/2014 behandlar marknadsläget för bostadsrättsbostäder och bruksvederlagen för dem åren 2013–2014.

För bedömningen av marknadsläget har ett bostadsrättsindex sammanställts för kommunerna. Indexet grundar sig på andelen bostäder som inlösts av bolaget och bostädernas omsättning. Bruksvederlagen i de största städerna har jämförts med både fritt finansierade bostäder och ARA-hyror.

I slutet av år 2013 var andelen inlösta bostadsrättsbostäder 5,9 % i hela landet. Av dessa var 1 786 bostäder uthyrda. Antalet bostäder som stått tomma i minst 2 månader uppgick till 440.

Efterfrågan på bostadsrättsbostäder är största i kommunerna i huvudstadsregionen och i Tammerfors, Kuopio och Joensuu. Överutbud rådde bl.a. i Uleåborg och Salo.

Bruksvederlagen var förmånligare än hyrorna för fritt finansierade bostäder i hela landet.


Läs mer: Översikt av bostadsmarknaden 2/2014: Bostadsrättsbostäder