Reparations- och energiunderstöden 2015

Nyhet 20.10.2014 kl. 12.25

Enligt budgetförslaget för 2015 anslås totalt 35 miljoner euro för reparations- och energiunderstöd nästa år. Av dessa delar sig de understöd som beviljas kommuner enligt följande:

  • understöd för reparation av äldre och handikappade personers bostäder 12 miljoner euro
  • konditionsundersökning av en fuktskadad byggnad som orsakar sanitära olägenheter 1 miljon euro
  • behovsprövat energiunderstöd för småhus 2 miljoner euro

I budgetförslaget för 2015 anvisas inga anslag för understöd för sanitära olägenheter. Det innebär att ARA inte kommer att bevilja några understöd för sanitära olägenheter under nästa år. Det kommer mer information om saken när anslagen och understödsformerna fastställs i det budgetförslag som riksdagen godkänner i december.

Det nya elektroniska anslagssystemet tas i bruk nästa år

I början av 2015 tar ARA i bruk ett nytt elektroniskt anslagssystem för reparations- och energiunderstöd. Systemet finns på webbplatsen och i fortsättningen kan kommunen där meddela sitt behov av anslag och får anslagen via systemet. Även penningsrekvisitionerna överförs till det här systemet under 2015.

I systemet kan kommunen i realtid se sin anslagssituation, hur den använts och det belopp som finns kvar. Innan systemet tas i bruk ger ARA anvisningar åt kommunerna och ordnar utbildning i hur systemet används.

Den extra ansökningsomgången för reparationsunderstöd avslutas snart

Den pågående tilläggsansökan för 2014 om understöd för reparation av äldre och handikappade personers bostäder avslutas den 13 oktober 2014.