Räntestödslånet för ombyggnad av bostadsaktiebolag avslutas 2015

Nyhet 20-10-2014 kl. 12.24

Det budgetförslag för nästa år som regeringen ger till riksdagen den 15 september 2014 omfattar ett förslag till lag om statsborgen för ombyggnadslån för bostadsaktiebolag.

Enligt förslaget ersätter den nya statsborgen de räntestödslån för ombyggnad av bostadsaktiebolag som tidigare använts och som avskaffas nästa år.

Syftet är att förbättra förutsättningarna för finansiering av ombyggnad av bostadsaktiebolagshus, i synnerhet i förorterna, samt att främja långsiktigt, systematiskt fastighetsunderhåll.

ARA har fastställt ansökningstiden för ansökan om räntestödslån för ombyggnad av bostadsaktiebolag

Ansökningarna ska skickas till ARA senast torsdagen 4.12.2014 för att de ska hinna behandlas före årets slut. Försenade ansökningar behandlas inte.

Ansökningarna skickas till adressen:

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)
Vesijärvenkatu 11 A/PB 30
15140 Lahtis

Ansökningarna från slutet av året behandlas i den ordning de kommer in och i fråga om ansökningar som berättigar till lån fattas beslut inom ramen för räntestödsfullmakten för pågående år. Det kommer skild information om förfarandet för att ansöka om det nya borgenslånet för ombyggnad av bostadsaktiebolag som träder i kraft 2015 i ett senare skede.