Ny ansökningsrunda för reparations- och energiunderstöd i höst

Nyhet 17.6.2014 kl. 15.43

Vid den egentliga ansökningen i år inlämnades ansökningar om reparations- och energiunderstöd på sammanlagt 16,5 miljoner euro. Bland ansökningarna gällde 13 miljoner euro reparation av bostäder för åldringar och handikappade, 1,5 miljoner euro reparation av fuktskadade, hälsovådliga byggnader och 2 miljoner euro prövningsbaserat energiunderstöd för småhus.

Statsrådet lade den 22 maj 2014 fram regeringens förslag till tilläggsbudget, i vilken ytterligare 10 miljoner euro reserveras för reparations- och energiunderstöd detta år. Tilläggsanslaget är i första hand avsett för reparation av bostäder för åldringar och handikappade, och därför kommer en ny ansökningsrunda att arrangeras i höst. Den planerade ansökningstiden är från 11.8.-13.10.2014. ARA ger närmare ansökningsanvisningar när riksdagen har godkänt tilläggsbudgeten.