Mängden tomma ARA-bostäder ökade med 25 procent 2013

Nyhet 30-05-2014 kl. 14.00

Den senaste bostadsmarknadsöversikten beskriver hyresbostadsmarknaden i landets kommuner, med speciell fokus på huvudstadsregionen och landskapens centralstäder. Översikten ger vid handen att utvecklingen för ARA-bostadsmarknaden i de regionala tillväxtcentren och i resten av landet går i skilda riktningar.

Vid utgången av 2013 fanns det 6 800 tomma ARA-bostäder i landet. Största delen fanns i kommuner som håller på att avfolkas, men tomma bostäder förekom också i vissa växande kommuner där tillgången på bostäder inte motsvarar efterfrågan. Samtidigt finns det 43 000 hushåll i huvudstadsregionen som står i kö för en ARA-bostad.

Enligt bostadsmarknadsöversikten har 220 kommuner överutbud av bostäder. Läget är i balans i 40 kommuner, och i 16 kommuner är hyresmarknaden ansträngd.

Läs mer om Översikt av bostadsmarknaden 1/2014