I ARA-verkstaden väcktes diskussion om boendekvalitet och tillgänglighet

Nyhet 02-04-2014 kl. 14.17

Det första ARA-verkstaden samlade cirka 200 yrkespersoner för att höra resultaten av ARAs utvecklingsarbete och diskutera nya trender inom boendet. Evenemangets tema, boende av hög kvalitet för alla, studerades under de två seminariedagarna ur flera synvinklar: framtidens, ekonomins, hållbarhetens och humanismens.

ARAs utvecklingsverksamhet blev skrapat på ytan på ett rätt omfattande sätt. I evenemanget blev man bekant med bl.a. samarbetsmodellens fördelar i bostadsproduktionen och ombyggnaden, en modell för kontroll av fastigheters livscykel och livscykelmätare samt resultaten och utbytet av projekt som berör boendet hos grupper med särskilda behov. Blickarna riktades också på framtiden.

Tillgänglighet skapar boende av hög kvalitet

ARA-pajan 2014 paneelikeskustelu esteettömyydestä

Medlemmarna i panelen Tero Vanhanen, Niina Kilpeläinen, Kirsti Pesola, Kari Siitonen och Erja Väyrynen samt diskussionsledaren Juha Salmi.

Paneldebatten erbjöd utmärkta synvinklar från flera olika håll på tillgänglighetsfrågor och väckte en livlig diskussion om ämnet. Hur omfattande tillgänglighetsfrågan är kom fram i inläggen. I det stora hela ses tillgängligheten som en god sak, men hur och var den borde anammas i all verksamhet, delade meningarna.

Enligt de panelmedlemmar som uttryckte föreningarnas synpunkt borde den vara en grundegenskap i alla hem utan att ge avkall på den. Man vill omvandla färgen på detta ord i en mera positiv riktning, det borde snarare kombineras med kvalitet än funktionsstörning. Med tillgängligheten söker man samma effekt som med hållbar utveckling; med den ges alla människor en möjlighet att fungera och leva i en miljö som är bra för en själv, på ett hållbart sätt. I sin vidaste innebörd är tillgänglighet en kvalitetsfaktor som berör alla, ett sätt att tänka som har inverkan – om inte på sättet vi lever nu på – så på hur vi lever i framtiden. Tillgänglighet erbjuder funktionellt och tryggt boende för alla.

Med tanke på byggande och bostadsproduktion såg man hinder i vägen för tillgängligt byggande och reparation, till exempel bestämmelser som ändras, planläggning och kostnader samt de olika synvinklarna på detta. Man föredrog att nalkas tillgängligheten genom att förbereda sig – förslag om nya variabla lösningar som underlättar rörligheten kastades i luften – samt genom utvägar som ger modifierbarhet.

Tillgänglighet främjar jämställdhet

Ur ministeriets och lagstiftningens samt styrningens synvinkel behövs både reparation och nybyggnad för att man i framtiden ska kunna svara på behovet av tillgängliga bostäder.  Tillräckligt många tillgängliga bostäder av alla typer, på olika sätt tillgängliga ska introduceras på marknaden när det finns ett behov av dem och till ett rimligt pris. Samtidigt byggs ett jämlikt samhälle där alla har möjlighet att fungera självständigt som en del av samhället.

Det gemensamma bekymret var tydligt det hur man bygger ett bostadsbestånd till ett rimligt pris. Till detta behövs alternativ, variabilitet, flexibilitet och teknisk utveckling. Också planläggningens roll ansågs vara väsentlig; redan i den måste man tänka på olika lösningar med tanke på tillgänglighet.

Ett steg mot åldrande med åldringsdräkt

Ageman-puvun testausta

I ARA-verkstaden erbjöd Terhi Tamminen från Avaava Oy deltagarna en möjlighet att prova hur det känns att bli äldre. De kunde testa AgeMan-dräkten som har samma effekt som att åldras: den dämpar ljud, försämrar synen och sänker hörseln samt försvårar rörelserna. Raija Hynynen, Jani Saarinen och Anna Helamaa som testade dräkten blev förvånade över dräktens effekt på människans funktionsförmåga.

”När man själv upplever vad det (åldrandet) i verkligheten innebär, så visst öppnades ögonen för vad som sker när funktionsförmågan är nedsatt”, konstaterade Raija Hynynen efter att ha provat dräkten. För henne var det tyngst att sträcka sig efter saker på golvnivå.

”Kallsvettig blev man, alldeles på riktigt. Jag kunde visserligen ännu röra på mig med den, men nog gör den en ganska styv”, konstaterade Jani Saarinen när han kravlat ur dräkten. Han blev mest störd av att synen och hörseln blev svagare när han rörde på sig med dräkten samt av att händernas motorik, alltså användningen av fingertopparna blev styv. Dessutom hade han från början inte ens väntat sig att lederna blev styva i dräkten.  ”Det kändes ganska overkligt när man tänker sig att man inte heller kan gripa saker genast.”

AgeMan-puvun testaajat (1)

Testning av AgeMan-dräkten. Testpersoner är Anna Helamaa, Jani Saarinen och Raija Hynynen.

ARA-paja 2014, kuva Erkki Weckman ja Rauni Ohvo

  

  

Hos Erkki Weckman var behållningen av ARA-verkstaden funderingar om både byggnadernas livscykel och speciellt om hyresboendets tillgänglighet. ”Jag tycker att tillgänglighet är en mycket bra sak, men jag anser att det nödvändigtvis inte fungerar om den krävs i alla bostäder – till exempel i små bostäder. Det borde finnas alternativ och variabilitet”, konstaterar Weckman. På bilden Rauni Ohvo och Erkki Weckman (t.h.). från Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy.

    

   ARA-paja 2014, kuva Päivi Karvinen ja Anne Viita

Päivi Karvinen (t.v.) från Huvikummun viesti och Anne Viita (t.h.) från Vuokralaiset ry berättade att de efter den andra dagens presentationer understödde tillgänglighet allt mer. Andra dagens inlägg lyfte mycket tydligt fram det faktum att tillgänglighet omfattar mycket mera än vad man i allmänhet talar om. Päivi Karvinen tackade presentationerna för deras mångsidiga infallsvinklar i synnerhet när det gäller de utvecklingsstördas boende. Hon önskade också mera allmänt att trivsel-, tillgänglighets- och multisensoriska synvinklar tas upp i seminarierna.
”Tillgänglighet är inte endast en fråga om avsaknaden av trösklar, utan det är verkligen en mera omfattande fråga. Det var för mig det här seminariets aha-upplevelse."