Fortsatt livlig efterfrågan på startbidrag för ombyggnad

Nyhet 12-06-2014 kl. 14.00

Fram till mitten av juni hade startbidrag för ombyggnad av bostäder beviljats för sammanlagt 66,4 miljoner euro och av anslaget återstår 33,6 miljoner euro. För närvarande är ansökningar på ca 10,8 miljoner euro under behandling.

Läget i slutet av maj

Fram till slutet av maj har knappt 54 procent av de beviljade bidragen gått till objekt i huvudstadsregionen. Flest bidrag har gått till Helsingfors (40 procent).  Huvudparten av startbidragen, 50,8 miljoner euro, har beviljats för bostadsaktiebolagshus.  12,2 miljoner euro har beviljats för ombyggnad av hyreshus. Den genomsnittliga ombyggnadskostnaden har varit 531 €/m2.

Som villkor för bidraget gäller att kostnaden måste överskrida 150 000 euro och 200 euro per bostadskvadratmeter. Byggarbetet på ett objekt som understöds får inte inledas före bidragsbeslutet.

ARA-ansökan ska helst lämnas in när all den information och de bilagor som krävs finns till hands. Då kan ansökan i bästa fall handläggas mycket snabbt. Ansökningarna handläggs i rask takt, handläggningstiden är 1–2 veckor.

Beviljade startbidrag för ombyggnad 30.5.2014

Beslut (projekt)

499 st.

Bunden fullmakt

63,0 miljoner euro

  •   bostadsaktiebolag

50,8 miljoner euro (81 %)

  •  hyreshusbolag

12,2 miljoner euro (19 %)

Bostäder

21 084

  • bostadsaktiebolag

18 705

  • hyreshusbolag

2 379

Genomsnittlig ombyggnadskostnad

531 euro/bost.m2

Ombyggnadskostnad (medianprojekt)

442 euroa/bost.m2

Ansökningar / under handläggning

7,1 miljoner euro

Kommuner

Euro

Procent

Helsingfors 25 138 255 40 %
Åbo 6 741 328 11 %
Esbo 5 432 551 9 %
Tammerfors 3 568 591 6 %
Vanda 3 236 211 5 %
Lahtis 2 539 615 4 %
Kuopio 2 175 512 3 %
Björneborg 1 368 876 2 %
Uleåborg 1 360 578 2 %
Raumo 1 093 781 2 %
S:t Michel 1 037 471 2 %
Övriga kommuner (65) 9 277 618 15 %

Sammanlagt

62 970 387

 100 %