ARA samlar kommunernas bostadsmarknadsinformation från år 2014

Nyhet 21.10.2014 kl. 10.52

ARA samlar årligen information om bostadsmarknaden från kommunerna. Infromation samlades med  elektroniska blanketten ARA 3b. Blanketten returneras till ARA före 8.12.2014.

Tyngdpunkten i förfrågningen ligger i år på kommunernas kartläggning av det nuvarande tillfället av ARA-hyresbostäder. Härutöver gäller utredningen också frågor om bostadslöshet ochbostadsbehov under de närmaste åren, bland annat frågor rörande specialgruppernas behov.

Mer information om utredning och länken till elektroniska blanketten:

DSC_0343_72dpi.jpg