ARA samlar kommunernas bostadsmarknadsinformation från år 2014

Nyhet 21-10-2014 kl. 10.52

ARA samlar årligen information om bostadsmarknaden från kommunerna. Infromation samlades med  elektroniska blanketten ARA 3b. Blanketten returneras till ARA före 8.12.2014.

Tyngdpunkten i förfrågningen ligger i år på kommunernas kartläggning av det nuvarande tillfället av ARA-hyresbostäder. Härutöver gäller utredningen också frågor om bostadslöshet ochbostadsbehov under de närmaste åren, bland annat frågor rörande specialgruppernas behov.

Mer information om utredning och länken till elektroniska blanketten:

DSC_0343_72dpi.jpg