Var fjärde bostadslös är under 25 år

Pressmeddelande 14.2.2013 kl. 10.00

I november 2012 fanns det 7 850 ensamstående bostadslösa. Bostadslösheten ökade med 3,7 % jämfört med föregående år. Mest ökade bostadslösheten bland ungdomar och invandrare. Också antalet kvinnor och deras relativa andel av de bostadslösa ökade. Uppgifterna framgår av den enkät om bostadsmarknaden som ARA gjorde bland kommunerna.

Vid slutet av året fanns 420 bostadslösa familjer, antalet ökade med 20 under ett år. Antalet bostadslösa under 25 år uppgick till 2 050, ökningen var 640 personer under ett år. De bostadslöda invandrarna uppgick till 1 550, ökningen var 530 personer under ett år. Antalet bostadslösa kvinnor var 1 900, ökningen var 320 personer under ett år.

I slutet av året fanns det 2 630 långtidsbostadslösa, vilket är 970 färre än 2008, då regeringens program för minskning av långtidsbostadslösheten (PAAVO I) började.

Bostadslösheten i Helsingfors ökade klart

Mer än hälften av de bostadslösa i Finland är helsingforsare. Det fanns 4 100 ensamstående bostadslösa och 300 bostadslösa familjer i Helsingfors. Mest ökade bostadslösheten bland unga under 25 år (+ 93,0 %) och invandrare (+ 53,3 %). I Helsingfors försvåras bostadssituationen av det försvagade läget när det gäller ARA-hyresbostäder, eftersom 27 000 hushåll stod i stadens bostadskö i november.

I andra stora städer minskade bostadslösheten eller var oförändrad 2012. Tammerfors, Uleåborg och Lahtis hade lyckats minska bostadslösheten mest under fyra år.

Genom boenderådgivning förebyggs ny bostadslöshet

Med kommunens hjälp fick 3 300 bostadslösa en bostad 2012. Av dem var 1 120 långtidsbostadslösa. Antalet bostäder som kommunen ordnade ökade med över 15 % jämfört med 2011. ARA understöder varje år med 600 000 euro boenderådgivningen, som har som mål att förebygga boendeproblem och således också bostadslöshet. Understöd kan sökas av kommuner, samfund och organisationer. År 2012 blev cirka 200 000 euro av anslaget oanvänt.

Mera detaljerade uppgifter om bostadslöshetssituationen finns i bifogade utredning (på finska):
Med långtidsbostadslös avses en person som varit länge utan bostad eller vars bostadslöshet på grund av sociala eller hälsoskäl hotar bli längre än ett år eller som upprepade gånger varit bostadslös under de senaste åren.