Startbidrag för ombyggnad av bostäder möjliggör en miljards investeringar och stöder sysselsättningen

Nyhet 2.9.2013 kl. 10.18

I budgetmanglingen beslöt regeringen att föreslå för riksdagen att ett startbidrag för upprustning av bostadsbyggnader tas i bruk på begränsad tid. Dessutom föreslår regeringen investeringsstöd för tillväxtcentrumstäderna som är med i Utvecklingsprogrammet för bostadsområden.

Det föreslås att det under åren 2013-2014 för startbidragen anslås totalt 115 miljoner euro så, att det på det här årets sida för bidragen anslås totalt högst 15 miljoner euro och 2014 totalt högst 100 miljoner euro.

- Regeringen vill stöda sysselsättningen i byggbranschen genom att påskynda reparationsbyggandet. Den inverkan som startbidraget har på sysselsättningen i byggbranschen riktas i allmänhet till år 2014, då ombyggnadsprojekten kommer igång i större utsträckning. Med startbidraget kan man få en miljards investeringar i rörelse och skapa arbete för cirka 16 000 personer. Det är särskilt viktigt att stöda sysselsättningen nu, då en allvarlig arbetslöshetsvinter hotar byggbranschen, säger bostads- och kommunikationsminister Pia Viitanen. Hon är som bäst på besök i Liipola i Lahtis som ingår i besöksturnén i förorterna.

Med hjälp av startbidraget sätter man igång ombyggnadsprojekt som annars skulle förverkligas först senare. Startbidrag beviljas enligt regeringens förslag för ombyggnad av ARA-hyres- och bostadsrättshus samt bostadsaktiebolagshus.

- Särskilt bostadsbeståndet som byggdes under 1960- och 1970-talen har uppnått eller håller på att uppnå en ålder då omfattande ombyggnad är nödvändigt.  En betydande del av de här bostäderna är hyresbostäder som stöds av staten och de ligger uttryckligen i förorterna. Kommunerna kunde också i sin ägarstyrning utgå ifrån att hyresbostadsbolag som hör till stadskoncernen uttryckligen genomför ombyggnadsåtgärder i förorterna, säger Viitanen. Också förorternas bostadsaktiebolag har en omfattande reparationsskuld som bostadsaktiebolagen nu med hjälp av bidragen förhoppningsvis börjar minska, tillägger Viitanen. Bollen är nu hos aktörerna med att skrida till verket, avgör minister Viitanen.

Startbidrag beviljas med medel ur statens bostadsfond av Finansierings- och utvecklingscentralen ARA.

Renoveringsbehovet av hela byggnadsbeståndet har för närvarande uppskattats vara 30-50 miljarder euro, varav bostadsbyggnadernas andel är hälften. Behovet av renovering för bostadsbeståndet har beräknats till ett värde av cirka 1,9 miljarder euro per år under åren 2016-2025.

- I fortsättningen måste det arbetas systematiskt med att minska de ogjorda reparationerna i byggnaderna.  Därför har jag tillsatt en renoveringsgrupp som har som uppgift att göra ett förslag till åtgärder och finansierings- och stödmodeller som ska åtgärda behovet av renovering i förorterna under åren 2015-2025, konstaterar minister Viitanen.


Mer information:

Minister Viitanens specialmedarbetare Jouni Parkkonen, miljöministeriet, tfn. 040 176 1304, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Direktör Kari Salmi, ARA, tfn. 040 519 8473, förnamn.efternamn@ara.fi