Nya öppningar genom förnyat boende

Nyhet 15.7.2013 kl. 10.00

Slutrapporten för ARAs projekt Förnyelse av boendet 2009–2012 är klar. I projektet har ett mångsidigt och omfattande antal projekt för förbättring av boende och energieffektivitet deltagit.

Genom samarbetsprojekt utvecklade man bl.a. Finlands första energieffektiva lösningar som kan användas som modeller i ARA-produktionen till ett skäligt ARA-pris. Modellösningar med nollenergi och passiv energi förverkligades både i vånings-, rad- och småhus. Bland dem finns hyres- och bostadsrättshus samt bostäder och servicehus avsedda för specialgrupper. Dessutom har både nyproduktions- och reparationsprojekt varit med. Med är även exempel på planering av boende i kommunen, utveckling av fastighetsbeståndet samt verktyg till stöd för beslutsfattandet för dessa planer.

Under projektet konstaterade man att energieffektiva lösningar ger skäliga boendekostnader. Redan med nuvarande energipriser kan man minska boendekostnaderna under livslängden.

ARA har med det omfattande projektet Förnyelse av boendet tagit sin plats som utvecklare av bostadsbranschen, samarbetspartner och utvecklingsfinansiär. Branschen har redan länge saknat en organisation som förmedlar opartisk och granskad information.

Bekanta dig med den mångsidiga slutrapporten:

Förnyelse av boendet 2009–2012 - Slutrapport