Förebyggande är det bästa vapnet mot bostadslöshet

Nyhet 24-10-2013 kl. 10.31

Bostads- och kommunikationsminister Pia Viitanen efterlyste effektivare sätt att förebygga bostadslöshet under den nationella dagen mot bostadslöshet i Helsingfors. Hon anser att man tidigare än i dagsläget borde ingripa i motgångar som leder till bostadslöshet.

Ett utmärkt exempel på förebyggande är enligt ministern boenderådgivningen vars verksamhet har utvidgats under de senaste åren. "Målet är att förbättra boenderådgivningens verksamhetsförutsättningar", berättar ministern.

Programmet för minskning av långtidsbostadslösheten (PAAVO) har enligt Viitanen visat att man genom samarbete kan nå resultat som rentav överstiger förväntningarna. Av kommunerna som undertecknat intentionsavtalet har Kuopio och Joensuu meddelat att städerna under programmet har lyckats bli av med långtidsbostadslösheten nästan helt och hållet. Också städer som medverkar i andra program har tydligt kunnat minska långtidsbostadslösheten.

Ministern anser att den ekonomiska situationen medför stora utmaningar för programmet. För att uppnå målen i programmet krävs en tillräcklig nyproduktion av hyresbostäder och att det befintliga allmännyttiga hyresbostadsbeståndet används effektivt för självständigt boende.

Behovet av hyresbostäder till rimliga priser är stort

"PAAVO-programmet har varit en utmaning för bostadspolitiken", sa Mari Randell, chef för Helsingfors stads bostadsprogram. Hon är inte ensam om åsikten att det är viktigt att det finns tillräckligt många hyresbostäder till rimliga priser. Detta är en stor utmaning, i synnerhet i Helsingfors. "Nu finns det inga lediga bostäder, vilket är varför människor bor på fel ställen, som till exempel på olika hem eller hotell. Man måste få det hela att löpa bättre, så att resurser riktas rätt. Samarbetet med tredje sektorn är mycket viktigt."

Marita Nummelin som leder Helsingfors kyrkliga samfällighets diakoniarbete underströk att olika aktörer ska förbindas att erbjuda bostäder för bostadslösa och för dem som riskerar att bli bostadslösa. Helsingfors kyrkliga samfällighets svar på hyresbostadsbristen är att man har börjat bygga bostäder.

Peter Fredriksson på miljöministeriet anser att det behövs en gränsöverskridande metropolpolitik, varvid man skulle ha en effektiv helhetskontroll över bostadspolitiken redan från planläggningen. Då skulle det vara möjligt att i framtiden få fler bostäder till ett rimligt pris i huvudstadsregionen där behovet också är mest akut.

Rörligt stöd fungerar i Danmark

Under evenemanget framförde forskare Lars Benjaminsen hälsningar från Danmark där bostadslösheten kraftigt har förbättrats under det senaste året, i synnerhet i närheten av huvudstaden Köpenhamn. Det har dock väckt uppmärksamhet att bostadslösheten har ökat minst i de städer som har varit med i programmet Bostad först.

I Danmark har man goda erfarenheten av en modell där invånare som fått bostad enligt principen bostad först vid behov får stöd av ett rörligt team (floating support) dvs. ett yrkesövergripande team som flyttas dit var behovet finns.

Asunnottomuusseminaari 2013