Ansökan om investeringsunderstöd i anslutning till utvecklingsprogrammet för bostadsområden för 2013

Nyhet 14.10.2013 kl. 15.10

För de investeringsunderstöd som beviljas inom det tväradministrativa utvecklingsprogrammet för bostadsområden för främjande av livskraftiga bostadsområden och förebyggande av segregation 2013–2015 har 4 miljoner euro öronmärkts i den tredje tilläggsbudgeten för år 2013. Genom understödet stöder man sysselsättningen i byggbranschen.

Understöd kan ansökas av städer i tillväxtcentra för investeringsprojekt som ska inledas snabbt, för vilka det i Förortsprogrammet 2008–2011 eller Utvecklingsprogrammet för bostadsområden 2013–2015 finns en godkänd plan och som främjar en positiv utveckling i bostadsområdet. Understöd kan ansökas av Björneborg, Esbo, Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Seinäjoki, Tammerfors, Uleåborg, Vanda, Vasa, Villmanstrand och Åbo.

Ansökan om understöd ska lämnas in så att ARA hinner fatta beslut före 31.12.2013. Det är redan nu möjligt att lämna ansökan om understöd till ARA. ARA fattar beslut om understöd så snart riksdagen har godkänt investeringsunderstöden i samband med den tredje tilläggsbudgeten för år 2013.

Läs mer om understöd: