Anmärkning för framtiden

Nyhet 24.10.2013 kl. 10.21

Biträdande justitiekanslern har gett ARA en anmärkning för framtiden gällande den administrativa behandlingen av en utnämning av mottagare av överlåtelse. Fallet gäller överlåtelsen av Avain-Asumisoikeus Oy:s aktier till Suomen Rakentamisen kehitys Oy 2008.

I ärendet har ARA inte tillräckligt tydligt förkastat en ansökan som anhängiggjorts. Ärendet har noggrant gåtts igenom vid ARA och ARA har utvecklat sin process för motsvarande fall.

Till ARAs uppgifter hör också administrativ rådgivning i samband med utnämnande av mottagare av överlåtelse. Parter som har del i överlåtelsen är till sin bolagsform och struktur mycket olika varandra och överlåtelsesituationerna är mycket komplicerade också vad gäller tolkningen av lagstiftningen. ARA bemöter alla parter jämlikt och rättvist. I all verksamhet följs lagen noggrant och de gränser för myndighetens befogenheter som fastställts i lag.