Ackorden flyttar över till Statskontoret

Nyhet 06-09-2013 kl. 12.35

Handläggningen av ärenden som gäller ackord ändras den 1 september 2013. I fortsättningen ska man ansöka om rivnings- och begränsningsackord hos Statskontoret, där ansökningarna också handläggs.

ARA beslutar fortfarande om befrielse från aravabegränsningar och om beviljande av rivningstillstånd och -bidrag.