ARA utredde marknadsläget och bruksvederlagen för bostadsrättsbostäder

Nyhet 20-09-2013 kl. 16.09

ARAs utredning 4/2013 Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2012–2013 (Marknadsläge och bruksvederlag för bostadsrättsbostäder 2012-2013) har publicerats. I utredningen bedömdes marknadsläget med antalet tomma och uthyrda bostäder och med omsättningen.

I slutet av 2012 stod 0,6 procent av bostadsrättsbostäderna (aso-bostäder) tomma (3 mån.) och 3,9 procent var uthyrda.  Störst var efterfrågan på aso-bostäder i huvudstadsregionen och i Kuopio, men i Uleåborg, Salo och Vasa rådde överutbud.

Bruksvederlagen var förmånligare än medelhyrorna i fritt finansierade bostäder i hela landet. I Tammerfors och Åbo var aso-bostäderna över 10 procent förmånligare än ARA-hyresbostäderna.

Läs mera om utredningen:

Utredning 4/2013: Marknadssituation och bruksvederlag för bostadsrättsbostäder 2012–2013