ARA samlar kommunernas bostadsmarknadsinformation från år 2013

Nyhet 14.10.2013 kl. 13.19

ARA samlar årligen information om bostadsmarknaden från kommunerna. Infromation samlades med  elektroniska blanketten ARA 3b. Blanketten returneras till ARA före 10.12.2013. Tyngdpunkten i förfrågningen ligger i år på kommunernas kartläggning av det nuvarande bostadsläget i fråga om ARA-hyresbostäder, övervakning av ARA-hyresbostäder och utredning av bostadsläget för bostadslösa.

Mer information om utredning och länken till elektroniska blanketten: