Utveckling av ARAs verksamhet ska utredas

”ARA behövs nu mer än någonsin”, 
sade minister Kiuru vid sitt besök på ARA

Bostadsminister Krista Kiuru har utnämnt Olavi Syrjänen att utreda hur ARAs verksamhet kan utvecklas. Ministern berättade om saken vid sitt besök på ARA den 27 mars.

”Det huvudsakliga målet med regeringens bostadspolitik är att främja boende till ett rimligt pris. Med utredningen vill man säkerställa att även ARA agerar så effektivt och transparent som möjligt för att uppnå just detta mål”, säger minister Kiuru.

Utredningen blir färdig den 31 augusti .2012.

Publicerad 27.3.2012 kl. 8.00, uppdaterad 18.2.2013 kl. 14.14