Utredning över marknadssituationen för bostadsrättbostäder under åren 2010-2012

Utredningen över bruksvederlagen och marknadssituationen för aso-bostäderna under åren 2010-2012 har färdigställts. I utredningen jämfördes aso-bostädernas bruksvederlag i stora städer med ARA-hyror och frifinansierade hyror.

Publicerad 30.11.2012 kl. 12.00, uppdaterad 18.2.2013 kl. 16.15