Till tävlingen ARA-bostad 2049 inkom 148 bidrag från hela världen

ARA-asunto2049_Sampo_270px.jpg

Sampo Vallius, koordinator för
planeringstävlingen samt
ordförande för tävlingsjuryn gladde sig
över tävlingens positiva bemötande.

Planeringstävlingen ARA-bostad 2049 har avslutats. ARA utmanade arkitektstuderande i Finland och runt om i världen att skapa visioner om hyresboendet år 2049. Uppgiften fick ett entusiastiskt mottagande: 148 förslag från hela världen skickades in. De flesta förslagen kom från Finland, men även andra länder i Europa var representerade och de mest avlägsna förslagen kom från Kina, Japan, Korea, Taiwan, USA, Mexiko, Venezuela och Puerto Rico.

Tävlingens pris 1) 5000 euro, 2) 3000 euro och 3) 2000 euro samt två inlösen (500 e/st.) och hedersomnämnanden delas ut på ARA-dagen 15.1.2013 i Sibeliushuset i Lahtis. Utöver dessa pris kan Lahtis stad lösa in tävlingsarbeten.

Planeringstävlingen ARA-bostad 2049 genomförs av ARA i samarbete med Lahtis stad, Lahtis vetenskaps- och företagspark samt institutionerna för arkitektur vid Aalto-universitetet, Tammerfors tekniska universitet och Uleåborgs universitet.

Tävlingsjuryn består av:

Sampo Vallius, utvecklingsarkitekt, ARA, ordförande
Markku Hedman, professor, Tammerfors tekniska universitet  
Hannu Huttunen, professor, Aalto-universitetet  
Jouni Koiso-Kanttila, professor, Uleåborgs universitet
Markus Lehmuskoski, arkitekt, Lahtis stad
Vesa Ijäs, utvecklingschef, Lahtis vetenskaps- och företagspark
Helena Berg, kommunikationschef, ARA
Publicerad 19-12-2012 kl. 10.00, uppdaterad 18-02-2013 kl. 16.11