Större resurser för utveckling av boende och byggande

Då man uppför en byggnad gör man val som har verkningar långt in i framtiden. Därför finns det all orsak att vara oroad över att det satsas så lite på forskning och utveckling inom det här området. Det anser överdirektör Hannu Rossilahti vid Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). Han talade på ARA-dagen som ordnades den 17 januari 2012 i Helsingfors.

”Vi behöver forskning och utveckling så att de hus och bostäder som byggs i dag också motsvarar framtidens behov”, sade Rossilahti.

Ändå är det ett välkänt faktum att det satsas mycket små offentliga medel på forskning kring boende, markanvändning och byggande och att forskningsverksamheten är sporadisk.

Forsknings- och utvecklingssatsningarna hos företag i branschen framgår av färsk statistik från Statistikcentralen: år 2010 hade 3 procent av företagen i byggbranschen fler än 10 anställda och en egen forsknings- och utvecklingsverksamhet. Det är bara transport- och lagerbranschen som har en lägre procentandel forskning och utveckling (1 procent). Inom till exempel elektronikindustrin är motsvarande procentandel 54.

"Vi har all orsak att vara oroade över situationen", framhöll Rossilahti. Han påpekade hur viktigt boende och byggande är som en del av den byggda miljön och människors vardagsliv och vilken betydelse de har för att minska vårt koldioxidavtryck.

”I sin förnyade strategi vill ARA samla utvecklingsverksamhetsfältet för boendet, identifiera vilka utvecklingsteman som finns inom området samt sammanföra och omvandla dem till konkreta projekt", berättade Rossilahti.

Ett sådant här projekt är projektet som inletts i samarbete med Tekes kring att påskynda industriellt reparationsbyggande. Projektet ska samtidigt erbjuda aktörerna i branschen modeller och resurser. Målet är att kunna utnyttja möjligheterna till industriellt reparationsbyggande i klart högre grad än i dag och att göra reparationsbyggandet effektivare och mer ekonomiskt lönsamt.

Byggande och boende har stora återverkningar på miljön och det är viktigt att förbättra den byggda miljön för att stävja klimatförändringen och främja hållbar utveckling. Överdirektör Rossilahti sade att ett miljövänligt och ekonomiskt livscykeltänkande i fortsättningen kommer att ha en mer central roll vid beviljande av ARA-stöd och även i ARA:s övriga verksamhet. ”Vår målsättning är att när nya ARA-bostäder byggs eller gamla renoveras ska vi kunna använda oss av lösningar som är mer energieffektiva än byggbestämmelserna föreskriver.”

Publicerad 18.1.2012 kl. 10.30, uppdaterad 18.2.2013 kl. 14.32