Reparations- och energiunderstöden stöder åldringars boende hemma

År 2013 är anslagen för reparations- och energiunderstöden 50,5 miljoner euro. I budgetförslaget för det kommande året betonas i reparations- och energiunderstöden i enlighet med regeringsprogrammet reparerandet av åldringars och handikappades bostäder samt byggande av hissar. För reparerande av åldringars och handikappades bostäder har det reserverats 10 miljoner euro och för byggande av hissar 20 miljoner euro. Ibruktagande av förnybar energi stöds inte år 2013.

Ansökningstiden för reparations- och energiunderstöden som kommunerna beviljar har planerats att avslutas i slutet av mars. Noggrannare uppgifter om understöden klarnar när förordningsändringen gällande understöden ges.

År 2013 pågår ansökningen för reparations- och energiunderstöd som ARA beviljar kontinuerligt. Detta innebär att även understödet för avlägsnande av rörelsehinder övergår till att omfattas av kontinuerlig ansökningstid.
Publicerad 20.12.2012 kl. 10.00, uppdaterad 18.2.2013 kl. 16.26