Projektet Förnyelse av boendet avslutades med belåtenhet

Sakari Lehtiö och Anneli Nieminen
från Statskontoret upplevde att de väldigt
olika synvinklarna som framfördes och
att seminariets giv var ytterst bra.
Enligt Lehtiö är speciellt färska och nya
synvinklar inom bostadsbyggandet
mycket välkomna.

Projektet Förnyelse av boendet avslutades med ett kryssningsseminarium som ordnades av ARA. På seminariet samlades ca 260 sakkunniga för att höra om och diskutera förnyandet av boendets framtid. Talarna fördjupade sig i framtidens utmaningar genom att väcka diskussion och tankar om vad framtiden kan hämta med sig.

I början av seminariet fick Hannele Pokka ordet och talade om bostadsproduktionens framtid från statsmaktens synvinkel. Hannu Rossilahti vid ARA uppmärksammade sina åhörare att rikta blickarna mot framtiden.

Under två intensiva seminariedagar lyftes olika synvinklar fram: bl.a. invånarnas utsikter vid ändringar i boendekostnaderna samt inverkningarna av den ändrande ekonomiska situationen på boendet och bostadsproduktionen. Också beställare och verksamma inom byggbranschen fick ordet.

Också flera av de projekt som ingått i det fyra åriga projektet presenterade sina resultat. Bland annat behandlades energieffektiva bygg- och reparationsprojekt, erfarenheter om portföljbildning av kommunernas bostadsstock samt förnyande av hela bostadsområden.

Exkursionen till Stockholm bidrog med det lilla extra till dagarna. Under exkursionen riktades uppmärksamheten mot bostadsområdet i Hammarby Sjöstad som vid förnyelsen har genomgått en stor förändring.  Också bostadsrättbolaget i Ljuskärrberget väckte intresse.

Matinlassi_Ronkko_Hakamies_Suortti.jpg
Pertti Rönkkö (andra från vänster) från Suomussalmen Vuokratalot berättadeatt han trivdes på seminariet. Han minns bäst presentationen av Tero Vanhnanen från Hartela
och upplevde den som mycket bra. Enligt Rönkkö är det fint att det verkligen finns information och intresse för att inverka på saker. På bilden från vänster Marianne Matinlassi, Pertti Rönkkö, Tuija Häkämies och Tarja Suortti.

Mycket har gjorts

Marianne Matinlassi, som fungerat som ledare för projektet Förnyelse av boendet är nöjd med projektets resultat och genomförande. Enligt henne kunde man under slutseminariet gemensamt konstatera att man genom projektet i stor utsträckning har skapat utvecklingsmodellen för helhetsbetonat boende. ”Inom samarbetet har det gjorts vad som lovats och dessutom lite till”, konstaterar hon.

”Inom projektet fick vi till stånd pilot-, nollenergi- och passivenergilösningar för både små-, flervånings- och servicehus för skäligt pris som lämpar sig för ARA-produktion och också modeller för energieffektivt repareringsbyggande skapades. De flesta genomförare av pilotprojekten har satsat mycket på dessa projekt. De producerar även i fortsättningen energieffektiva lösningar utgående från de erfarenheter och de förvärvade kunskaper de fått”, summerar Matinlassi.

I grupparbetet som ordnades under slutseminariet för att gestalta ARA-boendets framtid lyftes tydligt fram förslaget om att ändra statens finansieringsvillkor för gamla aravalånens, nya räntestödslånens och bidragens del. Också önskemålet om att förkorta bruks- och överlåtelsebegränsningarna framgick tydligt av gruppernas svar.

Jarkko Piiparinen från Järvenpään Mestariasunnot
upplevde att det bästa med seminariet var
helt enkelt att få träffa intressent-
grupperna och att utbyta tankar.

Publicerad 29.11.2012 kl. 10.00, uppdaterad 18.2.2013 kl. 16.21