Miljöministeriet har ändrat sina anvisningar om understöd för grupper med särskilda behov

För att understöd i fortsättningen ska beviljas kommer ARA att förutsätta att kommunerna bör kunna, om de så vill, byta servicehusets tjänsteproducent till exempel som följd av konkurrensutsättning och samtidigt bevara invånarnas hyresförhållande på samma ställe.   

Miljöministeriet har ändrat styrdokumentet om understöd för att förbättra bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov som gavs åt ARA den 4 januari 2012. Ändringen gäller punkt 5.4 i styrdokumentet. ”Projektets ekonomiska funktionalitet och behovsutvärdering”.

För att understöd i fortsättningen ska beviljas kommer ARA att förutsätta att kommunerna bör kunna, om de så vill, byta servicehusets tjänsteproducent till exempel som följd av konkurrensutsättning och samtidigt bevara invånarnas hyresförhållande på samma ställe.  

Ändringarna tillämpas på investeringsunderstöd för grupper med särskilda behov som beviljas fr.o.m. den 29 juni 2012.

Publicerad 29.6.2012 kl. 10.00, uppdaterad 18.2.2013 kl. 14.02