Finlands första servicehus med en energieffektivitet på passivnivå färdigställdes

Servicehemmet Kaaripolku som byggdes i Siilinjärvi är Finlands första inom ARA-produktionen genomförda servicehus vars energieffektivitet ligger på passivnivå.  Invånarna har nytta av energieffektiviteten genom förmånliga boendekostnader.

I servicehuset som ägs av Siilinjärven Kotipolku Oy finns 27 bostäder för åldringar i dåligt skick och för åldringar med minnessjukdomar. Projektet har finansierats med ARA:s räntestödslån och med investeringsunderstöd för specialgrupper. Projektet har också ingått i ARA:s projekt Förnyelse av boendet 2009-2012.

Stora inbesparingar under livscykeln

ARA:s överdirektör Hannu Rossilahti påminner att projektet visar att kostnaderna för byggande av ett passivhus inte är avsevärt dyrare än för ett vanligt hus. ”Besparingarna som uppnås under byggnadens livscykel är stora redan räknade med de nuvarande energipriserna, utan att nämna om priset på energin ökar avsevärt. Priset för byggandet av ett hus borde heller aldrig granskas utan att beakta brukskostnaderna”, betonar Rossilahti.

Siilijärvi kommundirektör Vesa Lötjönen berättar att kommunen själv producerar tjänsterna i servicehuset Kaaripolku. ”Genom detta projekt försäkrar kommunen att nivån och kvaliteten på vårdtjänsterna även i framtiden motsvarar nivån som fastställts i kommunstrategin. Servicehuset Kaaripolku ingår i utvecklandet av hela området och integreras i framtidens tjänstehelheter i Siilinjärvi”, säger han.

Kotipolku Oy:s verkställande direktör Raija Pajunen är nöjd att projektet avslutats lyckligt. Eftersom energieffektivt byggande är ett centralt sätt att inverka på boendekostnaderna beslutades vid inledande av projektet att koncentrera sig på det. Pajunen påminner att det viktigaste ändå är att områdets åldringar har fått ett nytt servicehem. ”De har förtjänat det”, säger Raija Pajunen.

Energi från jorden och solen

Effektiviteten på passivnivå har uppnåtts i och med täta konstruktioner. Byggnaden har utmärkta värmeisoleringsegenskaper i vägg-, tak och golvkonstruktionerna samt ett effektivt sätt att utnyttja värmen i frånluften. Energin fås från jorden och solen. Som extra uppvärmningsmetod används ström.

I planerandet av inneluftförhållandena och energieffektiviteten samt i det praktiska genomförandet har man samarbetat med Tammerfors tekniska universitet. I uppföljningen av konstruktionernas funktionalitet och inneluftens kvalitet har Östra Finlands universitet varit samarbetspartner.

Projektets totalvärde är 4,4 miljoner euro varav ARA:s investeringsunderstöds andel är 1,5 miljoner euro och räntestödslånets andel ca 2,9 miljoner euro. Objektets byggnadskostnader låg på ca 2884 €/m2.


Fastighetsaktiebolaget Siilinjärven Kotipolku Oy ägs i huvudsak av Siilinjärvi kommu

Publicerad 18-02-2013 kl. 13.10, uppdaterad 18-02-2013 kl. 13.10