Den nya tjänsten Asuntojenvuokrat.fi ger alla tillgång till information om hyrespriser

www.asontojenvuokrat.fi

Miljöministeriet och ARA informerar

Hyror för fritt finansierade bostäder kan nu lätt jämföras i den nya webbtjänsten Asuntojenvuokrat.fi, som öppnades idag. Tjänsten tillhandahålls av miljöministeriet och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA.

”Det är fråga om den första tjänsten som erbjuder aktuell information om bostädernas hyror så när som på en stadsdel. Både hyresvärden och hyresbostadssökanden kan med hjälp av tjänsten behändigt jämföra hyror på olika områden”, berättar utvecklingsdirektör Markku Tahvanainen från miljöministeriet.

I praktiken fungerar tjänsten på samma sätt som tjänsten Asuntojen.hintatiedot.fi som följer bostädernas försäljningspriser. I tjänsten gjordes sammanlagt cirka 43 000 sökningar under den senaste månaden.

Uppgifterna kompletteras så småningom: i det första skedet publiceras uppgifter om hyresnivån för fritt finansierade bostäder i Helsingfors, Esbo och Vanda. I den avgiftsfria tjänsten finns nu uppgifter om 14 betydande privata hyresvärdar.  Materialet omfattar endast nya hyresavtal som ingåtts under det senaste halvåret. Sökningar kan göras till exempel på läge, storlek, lägenhetstyp, hyrespris och tidpunkt för ingående av hyresavtal.

”Det är bra att företagen har deltagit i samarbetet och ger oss tillgång till uppgifterna. Målet är att tjänstens innehåll i fortsättningen ska kunna utvidgas också till stora tillväxtcentran samt att få med fler uppgifter från ägarna. Dessutom är det möjligt att vi också får uppgifter om hyror för statsstödda bostäder”, säger Tahvanainen.

Av sekretesskäl måste det finnas åtminstone 10 likadana bostäder med tre olika ägare i samma stadsdel för att uppgifterna ska synas i tjänsten. Uppgifterna uppdateras två gånger om året, i maj och oktober. I början är tjänsten endast tillgänglig på finska, men målet är att den svenska versionen ska publiceras under slutet av året.

Asuntojenvuokrat.fi är en del av miljöministeriets projekt E-service för Boende och Byggande, i vilket man producerar elektroniska tjänster för boende och bebyggd miljö. Via tjänsterna kan man ansöka om olika tillstånd och stöd samt få tillgång till olika typer av information och analysmaterial. Målet är att man i fortsättningen kan ansöka om till exempel flera olika byggtillstånd via den elektroniska tjänsten. Projektet E-service för Boende och Byggande är en del av Programmet för att påskynda elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe) som finansministeriet inledde 2009.

Publicerad 01-06-2012 kl. 8.00, uppdaterad 18-02-2013 kl. 14.17