Årets största ARA-hyresbostadsprojekt startar

Lakea Oy låter bygga 93 hyresbostäder i Jyväskylä. Byggnadsverket är ARAs största hyresbostadsprojekt under det gångna året. ARAs överdirektör Hannu Rossilahti önskar att byggnadsverket i Jyväskylä skulle fungera som en vägledare för andra hyresbostadsprojekt.

ARA har beviljat projektet ett räntestödslån som utgör 90 procent av kostnaderna. Den lokala entreprenören Keski-Suomen Rakennuslinja Oy ska bygga tre höghus innan slutet av augusti 2013.

Vägledare för statsstödd hyresbostadsproduktion

Byggnadsverket är ARAs största hyresbostadsprojekt under det gångna året.

”I Finland byggs det sällan hyresbostadsobjekt av motsvarande storleksklass. Detta är en betydande milstolpe och vägröjare. Med dylika objekt vill vi meddela i vilken riktning man borde gå i den av staten understödda hyresbostadsproduktionen”, säger ARAs överdirektör Hannu Rossilahti.  Han önskar att byggnadsverket i Jyväskylä skulle fungera som en vägledare för andra hyresbostadsprojekt.

Också bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru tycker att byggnadsverket är exemplariskt därför att regeringen uppmanar produktion av billiga bostäder i tillväxtcentra.
”Jag tycker att det är viktigt att den av staten understödda produktion av billiga bostäder görs i alla tillväxtcentra som har brist på billiga bostäder.  Jag hoppas att det av staten understödda byggandet av hyresbostäder i Jyväskylä kommer att ge en signal åt andra aktörer i byggbranschen att starta motsvarande projekt, speciellt i huvudstadsregionen där bristen på billiga bostäder är störst", konstaterar minister Kiuru.

Publicerad 07-06-2012 kl. 10.00, uppdaterad 18-02-2013 kl. 14.07