Ansökningen för investeringsunderstöd för specialgrupper har avslutats

Den totala summan för ansökningarna som inkom till ARA inom utsatt tid uppgår till ca 270 M€. Ansökningarna framgår av bilagan här under. Detta innebär att fullmakten för godkännande inte kommer att räcka till.

ARA har inlett behandlande av ansökningarna och de behandlas 13.2.2013 vid ledningsgruppens sammanträde.
Publicerad 20.12.2012 kl. 10.00, uppdaterad 18.2.2013 kl. 16.29