ARA-dagen samlade yrkesfolk inom bygg- och bostadsbranschen

Cirka 600 personer inom bygg- och bostadsbranschen samlades på den traditionella ARA-dagen i januari i Helsingfors. Under dagen presenterades många perspektiv på framtidens boende. Även planeringstävlingen ARA-bostad 2049 lanserades.

Bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru framförde en hälsning per video. Ministerns budskap var entydigt: det behövs många fler rimligt prissatta bostäder, i synnerhet i huvudstadsregionen. ”För att nå det målet behövs ett brett samarbete”, sade hon.

För att främja målet har miljöministeriet inlett beredningen av statsrådets bostadspolitiska åtgärdsprogram och av förnyelsen av avsiktsavtalet för markanvändning, boende och trafik i Helsingforsregionen, berättade kanslichef Hannele Pokka i sitt anförande.

Enligt Pokka är det mest krävande lagstiftningsprojektet vid miljöministeriet den närmaste tiden förnyelsen av energieffektivitetsbestämmelserna så att de även omfattar reparationsbyggande samt föreskrifter om obligatoriska energicertifikat vid försäljning eller uthyrning av lägenheter eller hus.

Utöver detta utförs en bedömning av behovet att förnya markanvändnings- och bygglagen.

”Bristen på rimligt prissatta bostäder är ett allvarligt problem, som kommer att bli allt värre, åtminstone i huvudstadsregionen och andra tillväxtcentrum, om inga åtgärder vidtas. Bara i Helsingforsregionen behövs det inom de närmaste åren tiotusentals nya arbetstagare inom företagsvärlden och den offentliga sektorn. Nya arbetstagare behöver bostäder eftersom de huvudstadsbor som går i pension fortfarande bor kvar i sina egna hem. Bostäderna blir inte lediga trots att arbetsplatsen blir ledig."

Den internationella planeringstävlingen ARA-bostad 2049 inledde

Planeringstävlingen ARA-bostad 2049 har lanserades. ARA utmanar arkitektstuderande i Finland och runt om i världen att planera framtidens hyresbostäder. ”Även om de bostäder som produceras med statsstöd är rimligt prissatta önskar vi att tävlingsdeltagarna skulle bryta sig loss från realismen så pass att de kan utforska framtidens boende på ett intressant och inspirerande sätt”, säger utvecklingsarkitekt Sampo Vallius vid ARA.

Professorn i bostadsplanering vid Tammerfors tekniska universitet, Markku Hedman, är övertygad om att planeringstävlingen ARA-bostad 2049 är en välkommen utmaning för arkitektstuderande. Han tycker att området Sopenkorpi i Lahtis lämpar sig utmärkt för planeringsuppgiften.  Hedman tror att uppgiften aktiverar studerande också i utländska arkitektskolor.

ARA-dagen ordnas igen i januari 2013 i Lahtis. På programmet står då bl.a. presentation av resultaten från planeringstävlingen ARA-bostad 2049 samt prisutdelning.

Publicerad 23.1.2012 kl. 13.00, uppdaterad 18.2.2013 kl. 14.34