ARA-bidrag på 11,6 miljoner till energieffektivt servicehus

Projektet Onnelanpolku som genomförs av Lahden Vanhusten Asuntosäätiö (bostadsstiftelsen för äldre i Lahtis) har beviljats 11,6 miljoner euro i investeringsbidrag. Det här är det till beloppet största enskilda bidrag som har beviljats av ARA.

Lahden Vanhusten Asuntosäätiö låter bygga ett servicehus som ligger på nollenerginivå. Servicehuset har bostäder för 98 äldre personer med demenssjukdomar och för 130 äldre personer med nedsatt kondition. Onnelanpolku är ett unikt projekt i den här storleksklassen i Finland. Servicehuset ligger nära Lahtis centrum, inom kort avstånd från stadens service.

Publicerad 12-01-2012 kl. 15.00, uppdaterad 18-02-2013 kl. 14.31