Tillgänglighet i fokus på bostadsmässan i Karleby

ARA deltog i seminariet ”Tryggt boende, jämställt liv” som arrangerades som ett sidoevenemang i samband med bostadsmässan i Karleby. Tillgänglighet var ett viktigt tema på årets bostadsmässa.

På mässområdet presenterades det elektroniska verktyget för utvärdering av tillgänglighet som utvecklats inom projektet IT-Arvi vid Mellersta Österbottens yrkeshögskola. Projektet IT-Arvi är en del av hinderlöshetsprojektet HYVISTO (Hyvinvointia itsenäisesti toimien), som genomförs av CENTRIA, Mellersta Österbottens yrkeshögskolas enhet för forskning, utveckling och fortbildning. ARA är med och finansierar projektet IT-Arvi.

Som grund för IT-Arvi har man använt verktyget ARVI, som finns på ARAs webbplats. I projektet har man utvecklat ett nytt användargränssnitt och en ny tillämpning utgående från innehållet i den gamla. Genom att svara på frågebatteriet i tillämpningen kan man utvärdera tillgängligheten i boendemiljöer och bostäder.

Den första prototypen av tillämpningen fanns till påseende på bostadsmässan i Karleby till 14 augusti.

Publicerad 8.8.2011 kl. 15.00, uppdaterad 18.2.2013 kl. 14.58