Räntestödet enligt mellanmodell har skapat nya ägare i byggandet av hyresbostäder

Med stöd av den tioåriga räntestödslångivningen (den s.k. mellanmodellen) har man under 2009–2010 påbörjat byggandet av 7 400 nya hyresbostäder. Finansieringsmodellen har attraherat nya investerare till byggandet av hyresbostäder

Investeringarna i byggandet av nya hyresbostäder har varit små under de senaste åren. Eftersom det särskilt i huvudstadsregionen finns en kronisk brist på hyresbostäder hoppades man också engagera byggherrar som producerar frifinansierade hyresresbostäder samt locka helt nya investerare till marknaden.

Detta mål har uppnåtts. Enligt mellanmodellen finansierade hyresbostäder började byggas av bland annat arbetspensions- och försäkringsbolag som tidigare inte har investerat i traditionell ARA-produktion. Över 1 700 nya hyresbostäder som ägs av dem är på väg att byggas. Dessutom har mellanmodellen främjat grundandet och expansionen av fastighetsfonder som investerar i bostäder. Fastighetsfonderna har med stöd av mellanmodellen påbörjat byggandet av cirka 1 900 nya hyresbostäder. 

Sammanlagt är det 7 400 hyresbostäder som har börjat byggas med stöd av mellanmodellen. Av dessa bostäder finns 4 800, dvs. två tredjedelar, i huvudstadsregionen. De flesta av dessa bostäder blir färdiga under 2011.

Ägarna till bostäderna uppskattar att den genomsnittliga hyresnivån för hyreslägenheter som byggs med stöd av mellanmodellen ligger på 17,21 euro per kvadratmeter i huvudstadsregionen och på 13,04 euro per kvadratmeter i övriga landet.

Räntestödslångivningen enligt mellanmodellen för byggande av hyresbostäder infördes som en konjunkturpolitisk åtgärd för åren 2009 och 2010. Modellen skapade en möjlighet att bygga hyresbostäder med statligt stöd utan begränsningar när det gäller hyra eller val av hyresgäster. Bostäderna måste användas som hyresbostäder i tio år, men denna skyldighet kan undanröjas redan efter fem år om staten befrias från ansvar för lånet i fråga.

Antalet normala ARA-hyresbostäder som började byggas 2009–2010 uppgår till sammanlagt 5 700. Till följd av de vidtagna stimuleringsåtgärderna är det fler hyresbostäder som är avsedda för andra än särskilda grupper än på länge som färdigställts: under två år sammanlagt över 13 000 hyresbostäder, varav 7 300 bostäder i huvudstadsregionen.

Närmare uppgifter om detta finns i den av ARA utarbetade redogörelsen 5/2011 Välimallin vuokra-asuntohankkeet ARA-tuotannossa 2009-2010 (pdf).

Publicerad 13.4.2011 kl. 15.00, uppdaterad 18.2.2013 kl. 15.03