Nu monteras elementen i passivsaneringsobjektet i Riihimäki

Fasadelementen i Innova-objektet i 
Peltosaari i Riihimäki monterades 
den 19 september 2011.

Det första höghusobjektet i Finland som saneras till ett passivhus har kommit så långt att elementen monteras. Monteringsarbetena inleddes i början av september och den 28 september hade man redan monterat en fjärdedel av väggelementen.

Fasaden på ett höghus i Peltosaari i Riihimäki byggs om till passivstandard med 12 meter höga stående element med trästomme som är lika höga som hela huset. 

Elementen tillverkas i fabriken och transporteras till objektet just före monteringen.  På detta sätt minskar det arbete som utförs på byggplatsen, till exempel rappningen, betydligt och väggisoleringarna utsätts för mindre fuktighet.

Elementen tillverkas enligt TES-metoden och det är första gången som den används vid fasadsanering i Finland.  Elementen har också ventilationskanaler integrerade i väggarna.

Ombyggnadsprojektet fick sin början i och med den Innova-tävling som Paroc anordnade. Det är ett av ARAs utvecklingspenningprojekt och genomförs med ARAs räntestödslån.

Passaneringsobjektet är ett hyreshus byggt 1975. Ombyggnaden förbättrar värmeisoleringen och tätheten och då minskar också energiförbrukningen i huset till ungefär en tredjedel jämfört med tidigare. Dessutom får fasaden ett nytt utseende och hustekniken effektiviseras och moderniseras.

Man kan följa med renoveringen på projektets webbplats: http://innova.molentum.fi/etusivu

Publicerad 30.9.2011 kl. 11.00, uppdaterad 18.2.2013 kl. 14.46