Nordiska bostadstjänstemän träffades

De nordiska gästerna blev förtjusta i 
det nyligen färdigställda student-
bostadshuset Ikituuri. Framme Christina 
Johannesson från svenska Boverket och 
Camilla Landsverk från norska Husbanken
.

Det traditionsrika Nordiskt Bostadsmöte lockade 20 bostadstjänstemän från hela Norden till det sommarfagra Åbo. De mest långväga gästerna kom från Island och Färöarna.

Svenskarna var bekymrade för den låga bostadsproduktionen. Norrmännen funderade på statens och kommunernas roll i bostadspolitiken, vilken inte är oproblematisk i ett land med över 400 kommuner. Danskarna försöker lösa ghettobildningen i sina problemförorter, medan islänningarna för tredje året i rad kämpar med sina bostadsproblem i bankkrisens spår. Finländarna berättade om boende för grupper med särskilda behov och metropolpolitiken.

I det intensiva programmet ingick också besök i det nya studentbostadshuset Ikituuri samt Kiinteistö Oy Jyrkkälänpolku, som byggdes på 1970-talet och som har utvecklats med stöd från ARA.

Publicerad 2.9.2011 kl. 14.00, uppdaterad 18.2.2013 kl. 14.43