Modellobjektet för reparationsbyggande som främjar energieffektivitet blev färdigt

VAV Asunnot Oy:s hyreshus på Sågvägen 2 i Vanda som byggdes år 1972 har genomgått en förvandling. Samtidigt blev huset mycket mera energieffektivt.

Tilläggsisoleringen i husets mantel som gjordes i samband med ombyggnaden och ett effektivt luftkonditioneringssystem med värmeåtervinning halverar behovet av uppvärmningsenergi. Det kommer att visa sig hur väl beräkningarna stämmer överens med praktiken när objektets första fullständiga uppvärmningsperiod avslutas år 2012.

I den omfattande ombyggnaden förnyades bl. a. husets vattentak, fasad, luftkonditioneringssystem, el- och telesystem, vatten- och avloppsledningar samt fönster och köksinredning. Innerväggarna och taken målades, golven fick nya mattor och balkongerna blev inglasade.

Den renovering som genomförts i huset kan användas som modell när andra hus från samma period ska renoveras och man har som mål att förbättra energieffektiviteten.

Renoveringen av Sågvägen 2 ingår i SURE-projektet i Finland (Hållbart reparationsbyggande – förvaltning av fastigheters livscykel). I projektet har även statens teknologiska forskningscentral VTT, Tekes och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA deltagit. Målet med SURE-projektet är att samla in kunskap om bra metoder för reparationsbyggande i de nordiska länderna.

Renoveringen av Sågvägen 2 har finansierats med räntestödslån från ARA. Kostnaderna för renoveringen uppgick till ungefär 1300 euro/kvadratmeter. Inverkan på den utjämnade hyran är inte betydande.

Publicerad 10.3.2011 kl. 16.00, uppdaterad 18.2.2013 kl. 15.12