Minister Krista Kiuru på Förnyelse av boendet-seminariet

Bostads- och kommunikationsminister 
Krista Kiuru öppnade ARAs tvådagar 
långa höstseminarium. Bredvid henne 
ARAs förvaltingsdirektör Timo Reina
.

ARAs Förnyelse av boendet-höstseminarium samlade nästan 300 experter på boende och byggande till den traditionella höstkryssningen. Seminariet öppnades av bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru.

Minister Kiuru är bekymrad för tillgången på bostäder till rimliga priser. "Om vi inte lyckas öka utbudet på bostäder till rimliga priser kraftigt i tillväxtcentrumområdena och särskilt i Helsingforsregionen, finns det stor risk för att regeringen inte lyckas i sitt mål att förbättra tillväxten och sysselsättningen", sade hon.

Enligt ministern befinner sig kommunerna och de kommunala hyreshusbolagen i en nyckelposition när det gäller byggandet av nya hyreshus. Hon hoppas att också att de allmännyttiga samfunden, vilkas uppgift åtminstone ursprungligen har varit att erbjuda boendealternativ till rimliga priser, går med i bostadstalkot.  

"Naturligtvis behöver vi också en välfungerande privat hyresbostadsmarknad och jag hoppas innerligt att det kommer ut fler fritt finansierade hyresbostäder på marknaden", sade minister Kiuru.

Flexibilitet efterlyses när direktivet om energieffektivitet ska genomföras

Krista Kiuru kommenterade också framstegen i fråga om direktivet om energieffektivitet. "Förhandlingar om direktivets innehåll inleds snart mellan EU-kommissionen och medlemsstaterna. Det är skäl för oss att vara på alerten så att direktivet får ett sådant innehåll som gör det möjligt att uppnå de nationella energisparmålen på ett flexibelt sätt", betonade hon.

I regeringens förslag till riksdagens skrivelse till kommissionen förhåller man sig i princip positivt till energisparmålet, men samtidigt ifrågasätter man flera av kommissionens förslag.

Förpliktelsen att varje år renovera 3 % av de offentliga byggnaderna anses vara överdimensionerad, eftersom energisparmålen kan nås även på andra sätt. Dessutom är det fortfarande oklart, om denna förpliktelse ska gälla även t.ex. kommunernas hyreshus. 

Regeringen håller på att utarbeta sitt bostadspolitiska program

Minister Kiuru berättade att det bostadspolitiska åtgärdsprogram som utlovats i regeringsprogrammet blir klart före årets slut. Bostadsministern har utsett en arbetsgrupp som svarar för beredningen av programmet. "Vi strävar efter att höra ett stort antal aktörer i branschen under processens gång", lovade hon.

Publicerad 30.9.2011 kl. 10.00, uppdaterad 18.2.2013 kl. 14.48