Högsta domstolen tar upp Riihistiftelsens bidragsbedrägerier till behandling

Åklagaren och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) har i dag av Högsta domstolen erhållit besvärstillstånd i brottmålet mot Riihistiftelsen. Besvärstillståndet är begränsat till att endast avse frågan om misstänkta bidragsbedrägerier.

Hovrätten i Rovaniemi har 30.6.2010 dömt en enskild person som ansvarat för Riihistiftelsens verksamhet till villkorligt fängelsestraff för ett grovt bidragsbedrägeri och flera grova förskingringar.

ARA har i besvär till Högsta domstolen yrkat att svaranden ska dömas till straff för flera grova bidragsbedrägerier. Det klandervärda beteendet har skett i anslutning till beviljandet av arava- och räntestödslån.

Frågan är av stor allmän betydelse. Räntestödslångivningen och statsstödet i anslutning till denna har alltjämt en central betydelse för den av staten stödda sociala bostadsproduktionen.

Publicerad 11.5.2011 kl. 11.00, uppdaterad 18.2.2013 kl. 15.04